VVD Hollandse Delta Nieuwsbrief

Rotterdam , 20 November 2015

We willen door deze nieuwsbrief onze VVD achterban en voormalig kandidaten beter informeren wat wij als VVD Fractie binnen het waterschap Hollandse delta doen. Wij hopen dat u als afdelingsbestuur deze informatie op uw website of nieuwsbrief wilt plaatsen.

Tijdens de verkiezings periode hadden wij intensief contact met diverse besturen , kandidaten en andere vrijwilligers. Helaas is het waardevolle contact na de verkiezingen verwaterd. Wij hopen door middel van deze nieuwsbief het contact weer op te kunnen pakken.

Waar zijn we mee bezig ( door Frank van Oorschot , heemraad Water en Wegen )

Op 9 november 2015 is de Verenigde Vergadering van het waterschap op excursie geweest naar de ondergrondse rioolwaterzuivering Dokhaven. Dit is de grootste zuivering van het waterschap die voor 650.000 mensen het water zuivert.

Frank van Oorschot heeft als verantwoordelijk heemraad het bestuur welkom geheten. Na een rondleiding door de imposante zuivering is ook nog een bezoek gebracht aan de slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk, die op 500 meter afstand van de waterzuivering staat.

Geïnteresseerd publiek in de controlekamer

U zult begrijpen dat in de waterzuivering veel geld omgaat, de VVD wil dat er effectief met geld wordt omgegaan met oog voor milieu.

Belangrijke data:

Maandag 23 November 2015 Fractie vergadering in Hotel van der Valk, Ridderkerk Donderdag 28 November 2015 Vereinigde vergadering waterschaps huis 14:00.

Contact adres:
VVD Fractie Waterschap Hollandse Delta Adri van de Merwe ( fractie secretaris ) Email : fractie@hdvvd.nl