Gemeenteraadslid met BOA’s opstap in Westvoorne

Vrijdag 29 maart vanaf 18.30 uur een 2e avonddienst meegedraaid met de BOA's in onze gemeente Westvoorne. Met de nieuwe four-weel-drive pick-up naar het strand in Oostvoorne gereden en vandaar met een gematigde snelheid van 30 km/uur over het het strand naar de 1e slag Rockanje. Opzet van deze actie was te controleren of er geen quad rijders op het strand waren. Geen quad rijders op het strand aangetroffen. Wel verse sporen die er op wijzen dat er op het strand met een quad is gereden. Wat, voor de duidelijkheid, niet is toegestaan.

Na het strand een verkennende ronde gemaakt over de parkeerplaatsen van de 1e en 2e slag. Het zou als één van de mooiste en meest druk bezochte badplaatsen van Nederland goed zijn om van deze parkeerplaatsen een betere voorziening te maken. Nu liggen er her en der afgebroken paaltjes – zowel op de 1e als 2e slag – en diepe kuilen in het onverharde deel van de parkeerplaats 1e slag. 


Vervolgens zijn we door diverse delen van Rockanje gereden. Onder het rijden situaties besproken waar we het vorig jaar ook over hebben gehad. Ook hebben we nieuwe ontwikkelingen besproken. Op de Molendijk in Rockanje naar bebording voor het vrachtverkeer gekeken aangezien het met regelmaat voorkomt dat daar vrachtwagens rijden wat volgens de bebording niet is toegestaan en waar een aantal keren schade is berokkend aan de molen. Gelet de toename en lengte van het vrachtverkeer is het een punt van aandacht om de verkeersafwikkeling hier nog eens nader te bekijken.


Van Rockanje naar Oostvoorne gereden en daar uitleg gekregen van het registratiesysteem waar de BOA's mee werken. Een systeem dat onze BOA's instaat stelt digitaal een overzicht te hebben van wat er in het verleden in kernen, wijken en straten heeft plaatsgevonden. Belangrijk is deze gegevens direct bij de hand te hebben in het geval dat nodig is.


Van auto gewisseld en met een tweede BOA naar het Shell pompstation aan de Brielseweg gereden. Hier blijkt dat er met regelmaat s' avonds en s' nachts buitenlandse trucks parkeren wat door het aanwezige personeel als zeer hinderlijk en onveilig wordt ervaren. Toegezegd is dat er meer gesurveilleerd zal worden en dat dit moet worden gezien als een preventieve maatregel aangezien de BOA's geen bevoegdheid hebben hier handelend op te treden.


Via de Zwartelaan langs de voetbalvelden van OVV gereden door naar het voet- en fietspad dat loopt langs het Oostvoornese Meer. Aardedonker. Punt van aandacht en zorg is dat de BOA's niet uitgerust zijn met een  infraroodnachtkijker.

Afrondend zijn we door Oostvoorne en Rockanje gereden in die delen waar de parkeerproblematiek bijzonder hoog is en waar auto's geparkeerd worden op trottoirs omdat er gewoonweg geen plaats is. Handhaving is hier in de avond- en nachtelijke uren een ondoenlijke zaak.

Om 23.00 uur de dienst beëindigd met meer inzicht en waardering voor wat onze BOA verrichten en presteren.