'Informatievoorziening naar de gemeenteraad moet beter'

De VVD is verontrust over de informatieverstrekking naar de Westvoornse gemeenteraad. De coalitiepartij wil dat alles zeker eind dit jaar is terug te vinden in een speciaal systeem.

Nu zijn de stukken voor agendapunten voor vergaderingen volgens de liberalen niet altijd compleet en terug te vinden. 'Het kan het democratische proces schaden of ernstig verstoren en het zou ertoe kunnen leiden dat er foute beslissingen worden genomen.' Het voorstel voor een Document Management Systeem werd door de voltallige raad gesteund.

Bij bepaalde agendapunten moet de informatie nu worden gehaald uit de elektronische agenda NotuBox, mails, weekberichten en de gemeentelijke website. Een Document Management Systeem is eerder 'een noodzaak dan wenselijk'. De VVD wil dat het dagelijks bestuur nog voor het zomerreces met een voorstel komt voor een dergelijk systeem. Voor het eind van het jaar zouden per onderwerp alle documenten van de afgelopen twee jaar daarin moeten terug te vinden zijn.

Bron: Weekblad Westvoorne