Stand van zaken tijdelijke huisvesting De Zeewinde

Op 16 oktober heeft de gemeenteraad besloten de bestaande units weer in gebruik te nemen nadat deze uit elkaar gehaald, schoongemaakt en teruggeplaatst zijn. Belangrijk element daarbij was de kinderen nog voor 1 december weer onderwijs te geven op het schoolcomplex aan de Dwarsweg in Rockanje.

De klankbordgroep had evenwel het gevoel de optie nieuwe units onvoldoende te hebben kunnen overwegen. Het beeld dat de klankbordgroep had, is dat plaatsing van nieuwe units langer zou duren dan in de raadsvergadering van 16 oktober bleek. De gemeente heeft vervolgens de klankbordgroep ruimte gegeven haar advies te heroverwegen. In de nieuwsbrieven van 23 en 30 oktober hebben wij u hierover geïnformeerd.

Vervolgens is, op verzoek van de klankbordgroep, aan bedrijven gevraagd offertes uit te brengen voor nieuwe units die moeten dienen als schoolgebouw. Hierbij is door de klankbordgroep als voorwaarden gesteld, dat de units uiterlijk 31 januari gebruiksklaar moeten zijn en dat zij moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, waaronder Frisse Scholen B. In de nieuwsbrief van 30 oktober kunt u deze voorwaarden teruglezen.

Vier van de vijf benaderde bedrijven hebben aangegeven geen offerte uit te brengen. Hierbij werd als reden aangegeven dat de levertijd te kort is om aan de gevraagde kwaliteitseisen en randvoorwaarden te voldoen. Eén bedrijf heeft wel een offerte ingediend, maar deze offerte wijkt op een aantal punten af van de gevraagde aanbieding, waaronder de levertijd van de units en de gevraagde kwaliteit.

Een en ander is met de klankbordgroep van ouders en leerkrachten besproken. De meerderheid van de klankbordgroep heeft daarop aangegeven dat een overschrijding van de datum van ingebruikname van de nieuwe units en het feit dat de geoffreerde nieuwe units niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, onacceptabel is. De klankbordgroep blijft daarom bij haar eerder afgegeven advies. Het besluit dat de gemeenteraad op 16 oktober heeft genomen, namelijk het demonteren, schoonmaken en terugplaatsen van de bestaande units, kan nu zo snel mogelijk worden uitgevoerd waarbij oplevering overigens later dan 1 december zal zijn.

Op korte termijn volgt hierover meer informatie.

Bron: Nieuwsbrief De Zeewinde (02-11-2018)