Ingezonden brief

Jan van Rij maakt op persoonlijke titel zijn eigen kanttekeningen bij het interview met Bert Heijndijk (IBW) zoals dat vorige week verscheen in de Brielsche Courant. De belangrijkste opmerkingen van de ex-wethouder staan hieronder.


Inderdaad, de heer Bert Heijndijk heeft met een slimme zet, toen nog loyaal aan zijn achterban Gemeente Belangen Westvoorne (GBW), samen met de andere lokale partij, Partij Westvoorne (PW), de macht gegrepen.


In die eerste 16 maanden zijn er echter door de toenmalige coalitie (D66, PW en VVD) een aantal besluiten en plannen gemaakt, vastgesteld en deels uitgevoerd: de brede school Rockanje, de upgrading van het strand en parkeerplaatsen, de bouw tweede fase De Ruy, progressief aangepaste upgrading en herinrichting Stationsweg, uitvoering van herinrichting N218 Stenenbaakplein, ingrijpende verbouwing Tintestein en de ambtelijke fusie op Voorne.


Na 16 maanden ging GBW samen met PW een coalitie aan en gingen zij akkoord met alle ingezette plannen door het vorige VVD, D66 en PW-college. GBW/IBW was plots nergens meer tegen. Ruzie met de achterban en het bestuur van GBW over de positie van een raadslid rond een campingdossier maakte dat zij zich vervreemden van de eigen achterban en verder gingen onder een nieuwe naam, IBW.


In het interview van vorige week met Bert Heijndijk spreekt Heijndijk over 3,5 jaar deelname aan het college. Dat is natuurlijk niet juist, dat was iets meer dan 2,5 jaar, maar verder niet van belang. Hij claimt ook, en dat is wel van belang én geheel onterecht, resultaten die hij echt niet kan en mag claimen. Want al die resultaten, zo moet de kiezer weten, komen PW, D66 en de VVD toe. D66, PW en VVD, én geen enkele andere partij, kan deze resultaten claimen, hoewel het wellicht breder en redelijker zou het zijn om de gemeenteraad dit compliment te geven.

Het enige resultaat dat (GBW) IBW en wethouder van IBW, mevrouw Blok, mag, en in dit geval moet claimen, is het asfalteren van het duinwandelpad van de Eerste naar de Tweede slag. Dit is volgens mij een hééééél mager en treurig resultaat na ruim 2,5 jaar collegedeelname.


Mevrouw Blok en Bert Heijndijk plukken in het artikel de vruchten die anderen toekomen. Naast dat (GBWIBW niets zichtbaars kunnen en mogen claimen hebben zij toegestaan dat de financiële positie van onze gemeente in deze raadsperiode enorm is verslechterd, voornamelijk omdat PW en (GBW) IBW hebben nagelaten om de door D66 en VVD ingezette financiële ombuigingen uit te voeren. Waarom? Omdat dit hen electoraal niet handig uitkwam.