Algemene ledenvergadering op 29 november

Geachte leden van lokaal netwerk VVD Voorne, woonachtig in de gemeente Westvoorne,

In navolging van ons bericht van 6 november 2017 nodigen wij u hierbij nogmaals van harte uit om de algemene ledenvergadering, waarin de kandidatenlijst zal worden vastgesteld, bij te wonen. Deze kandidaatstellingsvergadering is op woensdag 29 november 2017, inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 20.00 uurDe vergadering vindt plaats in Hotel 't Wapen van Marion (Zeeweg 60, Oostvoorne).

De agenda voor deze avond is:

1. Opening

2. Presentatie definitief verkiezingsprogramma 

3. Vaststellen kandidatenlijst

4. Rondvraag

5. Sluiting

Ten behoeve van agendapunt 3 treft u bijgaand de concept kandidatenlijst aan, alsmede de definitieve groslijst (agendastukken opvraagbaar bij de secretaris voor leden). Deze stukken zullen tijdens de ALV worden toegelicht. Tevens zullen wij u de (op verkiesbare plaatsen) kandidaten deze avond aan u presenteren.

Mocht tijdens de ALV gestemd moeten worden, dan geldt dat alle VVD-leden die zes maanden lid zijn van de VVD stemrecht hebben (art. 6.5 Statuten). Het stemrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar (art. 6.8 Statuten).

Wij hopen u allen te mogen begroeten!

 

Met liberale groet, namens het bestuur,

Marijn Trouwborst