Algemene beschouwingen 2017 VVD Westvoorne

In het verkiezingsprogramma van 2014 zette de VVD Westvoorne nadrukkelijk in op “Het huishoudboekje op orde”. Primair bedoeld om de uitgaven in de pas te laten lopen met de inkomsten en verdere bezuinigingen te voorkomen. In de ogen van de VVD Westvoorne zonder meer mogelijk door een strakkere begrotingsdiscipline en realiseerbare besparingen. Dit alles met het oogmerk om onder meer de verdere teloorgang van de openbare ruimte (de huiskamer van de inwoners van Westvoorne ) te voorkomen. Mede door de inzet van de VVD Westvoorne is bij de aanvang van deze raadsperiode de begrotingsdiscipline, ook voor de huidige coalitie, de standaard geworden. Helaas moet worden vastgesteld dat realiseerbare besparingen niet of nauwelijks worden geëffectueerd. Om toch een sluitende begroting, zonder verhoging van de woonlasten, te kunnen presenteren is gekozen voor aanvulling uit de algemene reserves en de eertijds ingestelde reserve WMO pot. Een methode die ook in het achterliggende begrotingsjaar met enige regelmaat als oplossing uit de kast is gehaald. Met alle risico’s van dien doch niet om het toenemend achterstallig onderhoud van onze gezamenlijke huiskamerop te lossen! Graag zou de VVD fractie een ander scenario zien.

Hierbij bieden wij u onze algemene beschouwingen aan voor het dienstjaar 2017 onder het motto:

 

De VVD houdt koers!