Algemene beschouwingen kadernota 2018

2018 zal in gemeenteland naar verwachting weer voor de nodige verrassingen zorgen a.g.v. de gemeenteraadsverkiezingen op 15 maart 2018. Ook Westvoorne zal daarop geen uitzondering zijn. Bijzonder is in dat opzicht de voorliggende kadernota voor 2018. Deze beleidsmatige opmaat naar de begroting 2018 valt op door de keuze van het huidige College. Voortzetten van het huidige beleid staat, ondanks de meerjarige negatieve cijfermatige uitkomst, nog steeds centraal. Bovenmatig investeren in gemeentelijke accommodaties en daardoor extra bezuinigen op het onderhoud van de buitenruimte staat nog immer hoog op het prioriteiten lijstje van de huidige wethouders. Beleid wat uiteraard door de fractie van de VVD niet wordt onderschreven. Je kunt o.i. niet eindeloos doorgaan met het verkopen van je eigendommen in de vorm van woningen en openbaar groen en daarnaast realiseerbare besparingen bij de accommodaties e.d. afdoen als lastig en vervelend. Ook onttrekken van reserves uit onder meer het Sociaal Domein gaat op enig moment ten koste van de feitelijke bestemming. Temeer daar inmiddels (financieel) duidelijk is dat zich op zowel de korte als langere termijn donkere wolken aftekenen boven onze mooie gemeente. Evenals in 2017 hecht de VVD fractie er aan dat het huishoudboekje voor 2018 en navolgende jaren op orde is zonder verkwanseling van ons aller gemeenschappelijk goed en de onrechtmatige aanwending van voorbestemde reserves. Hierbij bieden wij u onze algemene beschouwingen aan voor het dienstjaar 2018 onder het motto: "De VVD houdt koers!".