Eneco aandelen

De PvdA en D66 in Westvoorne vinden het geen goed idee als de gemeente haar Eneco aandelen zou verkopen. Zij vinden dat het groene karakter van Eneco beter kan worden bewaakt als de aandelen in handen zijn van lokale overheden.

Uit dit Volkskrant artikel van 26 oktober j.l. blijkt het tegendeel. Verkoop van de aandelen Eneco door de gemeente zal geen invloed hebben op het al of niet 'groene beleid' van het bedrijf, aldus de Volkskrant.

Wij zijn het daarmee volledig eens. Wij voegen daaraan toe dat ons inziens lokale overheden geen aandelen zouden moeten willen hebben in dit en vergelijkbare bedrijven, simpelweg omdat de gemeente de kennis niet heeft, de aandelen nimmer vrij verhandelbaar zijn en wij geen invloed hebben op specifiek het energie- en milieubeleid vanuit Den Haag. Hadden wij dit laatste wel gehad dan stond er nu geen kolencentrale op de Maasvlakte.

Het Financieel Dagblad van 30 oktober schrijft in een redactioneel commentaar: "De groen prestaties moeten niet worden overdreven: een substantieel deel van Eneco’s opwerkcapaciteit komt van gascentrales. Bovendien: Adriaan Visser, voorzitter van de aandeelhouderscommissie, herhaalt uitentreuren dat gemeenschappelijke aandeelhouders aan elke koper garanties zullen vragen op het gebied van duurzaamheid, deze toezegging is zwart op wit naar de gemeentes gezonden."

De VVD vindt mede hierom dat de aandelen Eneco verkocht moeten worden. Een deel van de opbrengst moeten wij vervolgens investeren in onze samenleving met als doel jaarlijks terugkerende kosten structureel te verlagen. Een goede bestemming zou volgens ons het opwaarderen van de buitensportaccommodaties zijn, met een aangepast 'beheermodel'.

 

Artikel Gerard Reijn, Volkskrant:

https://www.volkskrant.nl/economie/waarom-de-verkoop-van-eneco-nog-lang-niet-zeker-is~a4523574/